Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nordic-Katiska
Y-tunnus 2421917-0
Iso karhunkorventie 237, 03430 Jokikunta

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Jakke Lehtonen
jakke.lehtonen@gmail.com

Yksityisyys arvokasta

Eksis.cloud kunnioittaa yksityisyyttäsi. Noudatamme meihin sovellettavia lakeja, emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi, laadukkaiden palveluiden tarjoamiseksi tai toimintamme kehittämiseksi, mukaan lukien informoimme sinua uusista tuotteista ja ominaisuuksista palvelussa. Kehoitamme sinua tutustumaan erikseen kulloinkin sovellettavaan tietosuojakäytäntöön.

Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu Eksis.cloudin tarjoamien palveluiden käyttäjien (”käyttäjä”, ”käyttäjät”) henkilötietojen käsittelyyn, ja siinä kuvataan keskeiset Eksis.cloudin henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja tarkoitukset. Käyttäjät voivat olla Eksis.cloudin asiakkaita, sivuston muita käyttäjiä tai asiakasyritysten edustajia. Tuotteemme ja palvelumme voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille tai palveluihin. Näihin sivustoihin ja palveluihin soveltuvat niiden omat tietosuojakäytännöt. Eksis.cloud ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden toiminnassa tapahtuvasta tietojenkäsittelystä. Suosittelemme kiinnittämään huomiota kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin ja niiden muutoksiin.

Selkokielellä

Eksis.cloud varaa mahdollisuuden tehdä liiketoimintaa. Sellaista ei kuitenkaan ole, eikä siksi myöskään asiakasrekisteriä. Kappale on olemassa hieman arveluttavalla ajatuksella, että joskus voi olla ja jos on, niin siitä ei tarvitse lähettää erikseen ilmoitusta.

Mutta kuten sanottua – sinulla ja minulla ei ole asiakassuhdetta eksis.cloud -sivuston kautta. Ja yksityisyys on silti tärkeää.

Rekisterin nimi

Eksis.cloud -sivuston käyttäjärekisteri
Luotu 12.8.2019

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Eksis.cloud sivustolle ei ole mahdollista rekisteröityä. Siksi varsinaista käyttäjärekisteriä ei muodostu. Sen sijaan määrättyjen palveluiden tarjoamiseen, kuten kommentointiin tai sähköposti-ilmoituksiin, tarvitaan henkilötietoja. Palveluin tarvittavia rekistereitä käytetään vain niiden teknisen toteuttamisen takia. On vaikea lähetää automatisoitua sähköposti-ilmoitusta uusista artikkeleista, jos ei ole luetteloa sähköpostiosoitteista.

 1. Artikkeleihin kommentointi voi vaatia rekisteröitymisen ulkoiseen palveluun (Disqus). Sen käyttö kommentointiin ei siirrä eksis.cloud -sivustolle käyttäjän tietoja. Kommentit voidaan siirtää eksis.cloud -sivustolle, mutta se tehdään vain jos ulkoisen palvelun käyttö lopetetaan. Silloin Eksis.cloud saa tietoonsa kommentoijan nimen, nimimerkin ja/tai sähköpostiosoitteen, jos ne on ilmoitettu. Kommentointi on mahdollista myös tuntemattomana.
 2. Automaattisten ilmoitusten, kuten sähköpostiin tulevat ilmoitukset uusista artikkeleista tai kommenteista, tai sähköpostilistoille liittyminen vaatii sähköpostiosoitteen antamisen. Muita henkilötietoja ei kerätä.
 3. Jos ainoastaan luet Eksis.cloud sivuja, sinusta ei kerätä enempää tietoja kuin mitä WWW-sivujen palvelinten lokitiedostot yleensä keräävät.

Oikeusperusta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Pääosin käsittelemme tietoja palvelun tarjoamiseksi. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti käyttäjän ja eksis.cloudin väliseen sopimukseen ja asiakassuhteeseen. Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua käytettäessä ja joitakin teknisiä tietoja tarvitaan, jotta palvelu toimii.
 2. Eksis.cloud käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää yhteydenottojen hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin. Tältä osin käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota sinulle olennaista tietoa osana palvelua ja markkinoida palveluamme. Suoramarkkinointiin annettu lupa on tallennettu käyttäjärekisteriin, kuin myös liittymiset mahdollisiin postituslistoihin. Tällä hetkellä rekisteröityminen eksis.cloud -sivustolle ei ole mahdollista, joten myöskään tietoja ei kerätä.
 3. Tavoitteenamme on laadukkaan palvelun tarjoaminen. Näin ollen tietoja voidaan käyttää myös markkinoiden, käyttäjien ja palveluiden analysointiin palveluiden laadun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä.

Julkaisu Eksis.cloudissa ja julkiset tiedot

Eksis.cloudin katselu ei paljasta julkisesti mitään tietoja sinusta (katso kuitenkin kävijätietojen tallennus alempana).

Kun muokkaat mitä tahansa sivua tai kommentoit, olet julkaisemassa dokumenttia. Tämä on julkinen teko, ja sinut tunnistetaan julkisesti kyseisen muokkauksen tekijäksi, jos olet antanut yksilöiviä tietoja.

Muokkauksen tekijän tunnistus

Voit julkaista muokkauksen ainoastaan kirjautuneena. Kun olet kirjautunut sisään, käyttäjätunnuksesi tai nimesi ilmoitetaan muokkauksen tekijänä. Käyttäjätunnuksesi luontivaiheessa olet voinut valita käyttäjätunnukseksesi oikean nimesi tai nimimerkin.

Muokkauksesi voidaan tunnistaa myös käyttämäsi IP-osoitteen perusteella. IP-osoite on neliosainen numerosarja, joka tunnistaa Internet-osoitteen, josta teit muokkauksen. Internet-yhteydestäsi riippuen tämä IP-osoite saatetaan voida jäljittää palveluntarjoajaasi, kouluusi tai kotiisi, joissain tapauksissa myös yksityishenkilöiden toimesta.

Tilanteesta riippuen henkilöllisyytesi selvittäminen IP-osoitteesi perusteella voi olla helppoa tai vaikeaa. Jos olet huolestunut yksityisyydestäsi, voit tehdä muokkauksesi kirjautuneena sisään käyttäjätunnuksellasi, jolloin IP-osoitettasi ei näytetä julkisesti, vaikkakin se tallennetaan palvelimen lokitiedostoon lyhytaikaisesti. Tietyissä erikoistapauksissa IP-osoitteesi voidaan välittää eteenpäin kolmansille osapuolille.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Henkilötietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 1. Voimme luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön vaatiessa, kuten toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi.
 2. Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai asiakkaidemme turvaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Eksis.cloud voi käyttää toiminnassaan alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan siirtää tarpeellisessa määrin palveluiden tarjoamiseksi EU/ETA:n ulkopuolelle. Siinä tapauksessa käytämme hyväksyttyjä vakiintuneita mekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka mahdollistavat henkilötietojen siirron alihankkijoillemme kolmansiin maihin. Palveluntarjoajamme, jotka ovat sijoittuneet Yhdysvaltoihin, ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämästä Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on saatavilla täältä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

Eksis.cloudissa ei ole tällä hetkellä tietoja, joita pitäisi poistaa.

Kommentteihin liittyvät tietojen poistot ovat palvelun tarjoavan Disquksen vastuulla. Eksis.cloud ei vastaa niistä, vaikka ne artikkelien yhteydessä näkyvätkin.

Tietoturva

Eksis.cloud on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Pääsy sähköisesti käsiteltäviin tietoihin on rajattu eksis.cloudin sisällä käyttöoikeuksin salasanalla suojattuna ja tiedot on suojattu asianmukaisin tietoturvamenetelmin.

Evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, joita käyttäjän laite vastaanottaa ja lähettää, kun käyttäjä käyttää eksis.cloudia. Eksis.cloud voi käyttää evästeitä ja evästeiden kaltaisia menetelmiä palveluiden toiminnallisuuden tarjoamiseksi sekä niiden laadun kehittämiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Käyttämällä palveluitamme ja hyväksymällä evästeiden käytön internetselaimensa asetuksissa käyttäjä hyväksyy eksis.cloud evästeiden käytön. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää evästeiden käyttö selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa palveluiden käyttökokemukseen eikä kaikki toiminnallisuuksia voida silloin taata.

Aktiiviset evästeet

 • cookie_notice_accepted
  Arvo kyllä pitää sisällään evästesuostumuksen.
  Arvo ei estää Google Analyticsin nimettömän tilastoinnin
 • caosLocalGA_gid ja caosLocalGA
  Google Analyticsin nimetön seuranta; eksis.cloud ei salli Googlelle henkilön yksilöivää seurantaa
  Evästesallimisen arvo kyllä mahdollistaa tilastoinnin, arvo ei poistaa tilastoinnin
 • sekalainen määrä Google Adsensen (mainokset) asettamia evästeitä.
  Jos haluat estää ne, niin estä evästeet kokonaisuudessaan selaimesta.
 • Kommentointipalvelu Disqus voi asettaa evästeitä kommentoinnissa.
  Jos haluat estää ne, niin älä kommentoi tai estä evästeet selaimessa

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Mainokset

Käytämme Google Adsenseä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Mainostavat yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja tietoja vaihtoehdoista, jos haluat kieltää näiltä yrityksiltä tietojesi käytön, käy tässä osoitteessa http://www.google.fi/privacy_ads.html.

 • Google on ulkopuolinen toimittaja ja käyttää evästeitä mainosten näyttämiseen sivustossasi.
 • Googlen DART-eväste mahdollistaa mainosten näyttämisen sekä omassa internetsivustossasi että muissa sivustoissa vierailleille käyttäjille.
 • Käyttäjät voivat poistaa DART-evästeen käytöstä siirtymällä Googlen mainosten ja sisältöverkoston tietosuojakäytäntöön, http://www.google.fi/privacy_ads.html

Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen laatu

Postituslistoilta saa poistettua itsensä sähköpostin mukana tulevasta linkistä.

Omien tietojen siirto

Käyttäjällä on oikeus siirtää itseänsä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen, eli saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

 • käyttäjätiedot siirretään CSV-muodossa ja sisältävät vain asiakastilin rekisteröintiin liittyvät tiedot, lukuun ottamatta salasanaa
 • ostotiedot, kommentoinnit ja vastaavat Katiskan sisältöön liittyvät tiedot tai luento-oikeudet sekä -tehtävien vastaukset eivät kuulu siirrettäviin tietoihin

Käyttäjän on henkilön tunnistuksen takia pyydettävä siirrettävät henkilötietonsa sitä varten tehdyllä lomakkeella kirjauduttuaan eksis.cloudiin. Tiedot toimitetaan viikon sisällä pyynnöstä sähköisenä käyttäjätilillä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Omien tietojen tarkistus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot. Tarkastuspyynnössä tulee ilmoittaa nimi ja rekisteröitymiseen käytetty sähköpostiosoite ja se tulee tehdä sähköisesti asiakastililtä löytyvällä lomakkeella, Pyyntöä varten on kirjauduttava asiakastilille. Tietopyyntö käsitellään automaattisesti rekisteröinnissä käytetyn sähköpostiosoitteen kautta.

Omien tietojen oikeellisuus

Eksis.cloud pyrkii omien mahdollisuuksiensa mukaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Eksis.cloud oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Käyttäjä on kuitenkin itse vastuussa itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjän vastuulla on myös ilmoittaa, mikäli hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Tietojensa korjaamiseksi käyttäjän suositellaan ottavan yhteyttä tässä tietosuojakäytännössä ilmoitettuun yhteyshenkilöön tai päivittää itse omat tietonsa käyttäjätilin kautta.

Jos käyttäjä katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, käyttäjä voi tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä linkistä.

Omien tietojen poisto

Käyttäjä voi pyytää poistettavaksi kaikki tietonsa, joita ei tule säilyttää muiden lakien tai asetusten määräysten vuoksi. 

Pyyntö tehdään kirjautuneena omalta käyttäjätililtä löytyvällä lomakkeella. Tietojen poisto tehdään viikon kuluessa pyynnöstä ja se varmistetaan asiakkaalta sähköpostitse ennen toimenpidettä. Varmistus tehdään siksi, että tietojen poisto poistaa kaikki yksilöivät tiedot.

Asiakkaan on ymmärrettävä, että tietojen poisto on lopullinen toimenpide eikä tietoja voida palauttaa jälkeenpäin.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Eksis.cloud voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. Eksis.cloud suosittelee, että käyttäjät käyvät katsomassa tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista. Tietosuojakäytäntömme sisältää aina viimeisen päivämäärän, jolloin tietosuojakäytäntöä on päivitetty.